28.3.07

PROGRAMES ELECTORALS

Cada vegada què s’apropen eleccions, els partits preparem els nostres programes d’acció per tal d’oferir-los a les ciutadanes i ciutadans i que ens trien com a millor opció. Tanmateix, pocs partits assumeixen els programes oferts com un compromís públic amb la ciutadania.

Les dones i els homes del BLOC volem oferir este compromís públic a tots els valencians i valencianes, ja què entenem que el valor de la política es troba precisament en l’acompliment d’un acord entre les polítiques i els polítics triats i el conjunt de la ciutadania què els tria per tal que gestionen els assumptes col·lectius, de tots.
En este sentit, volem oferir tres compromisos:
1. Un compromís ferm amb el progrés i el benestar dels homes i dones que viuen al País Valencià, així com amb la sostenibilitat social i mediambiental d’este progrés i benestar, única assegurança possible de la seua continuïtat en el futur.
2. Un compromís cert amb l’autonomia, individual i col·lectiva, de les valencianes i valencians, que garantisca els drets de totes les persones i grups, condició necessària per avançar pel camí de la igualtat i la diversitat.
3. Un compromís real d’incorporació política efectiva del poble valencià en l’àmbit de relacions internacionals, garantia de la integració dels ciutadans i ciutadanes en un context europeu i mundial, cada vegada més global.
Cadascun d’estos tres compromisos, que assumeix el BLOC, per separat i, més encara, tots tres junts, constitueixen una alternativa real, certa i ferma, a les polítiques que el PP està desenvolupant des del govern de la Generalitat, i també a les practicades pel PSOE en la seua etapa de govern, i actualment en alguns ajuntaments.
Les actuals polítiques del govern del PP tenen com a objectiu el progrés i el benestar de sectors i grups socials molt reduïts i propers als seus postulats. L’ampla majoria de ciutadans i ciutadanes veuen com, mentre les grans empreses engreixen els seus comptes de resultats, i reparteixen privilegis entre els seus directius, les seues condicions de vida no milloren al mateix ritme. És més, en molts casos, les condicions de treball són cada vegada més precàries i els serveis públics cada vegada més privats. I tot això, a més, en un context de producció clarament insostenible, des del punt de mira social i mediambiental: l’aigua o l’asfaltat de cada vegada més quilòmetres de costa i d’horta són els exemples més cridaners.
La voluntat de control del govern del PP sobre la societat valenciana es concreta en una restricció alarmant dels contextos en què els individus i grups poden triar, en una restricció, en definitiva, de l’autonomia, individual i col·lectiva. El control sobre els mitjans de comunicació n’és l’exemple més vistós, però a això caldria afegir la nul·la disposició al diàleg, la prepotència en l’acció de govern i la seua confusió entre majoria absoluta i govern absolut.
Però, a més, entenc que el progrés de la nostra societat sols és pot aconseguir de manera sòlida si va acompanyat del consens entre els diferents sectors econòmics i socials, i sempre sota la supervisió d’un Govern valencià que siga veritable garantia en la defensa d’allò comú front als interessos particulars.
El BLOC és l’única opció política què garantirà, dins del Parlament valencià, el respecte i promoció de les llibertats individuals en tant que ciutadans i ciutadanes, però també som els únics convençuts de què el progrés del nostre País no ha de passar per Madrid per arribar a ocupar el lloc que li pertoca en el context internacional. Alguns diuen que el temps dels nacionalismes ha passat, però els valencianistes estem convençuts que ara més que mai cal reivindicar la nostra plena equiparació amb les àrees de la Unió Europea i de la Mediterrània amb què compartim interessos econòmics, tradicions culturals i dinàmiques socials. L’única eixida viable per a què el nostre País afronte amb èxit el procés de globalització vigent passa per trencar la submissió a Madrid i lligar els nostres interessos al veritable marc geopolític on estem inserits: un Arc Mediterrani del qual formem part junt a Catalunya i les Illes Balears, però també amb les zones costaneres de França i Itàlia i amb l’altra vora de la Mediterrània, l’africana. Fer declaracions grandiloqüents és ben fàcil, i reunir-se amb els “col·legues” polítics d’altres “regions espanyoles”, també. El que farem des del BLOC, però, serà reivindicar el dret del nostre País a participar en peu d’igualtat en el procés de construcció europea i demanar que el disseny de les grans infrastructures estatals atenga als veritables interessos i necessitats de la ciutadania valenciana.
Però a més d’això entenem que el País que volem construir ha de ser-ho de totes les persones, sense cap mena d’exclusió, i per aconseguir això partim d’una situació evident de desigualtat: les dones, que representen al voltant del 50% de la societat valenciana, i els joves, veritable motor del nostre progrés col·lectiu, necessiten polítiques específiques de promoció. No és una qüestió de discriminació positiva, sinó el fruit del convenciment que el País Valencià serà jove, i serà igual per a homes i dones ... o no serà.

1 comentari:

Lluís ha dit...

Espere que el BLOC faça un programa electoral ambiciós i que a més, se'l crega. Estem acostumats a que els programes no es complixquen quan s'arriba al poder. Esperem que si el BLOC entra al govern, faça aquelles coses que ha promés en el seu programa. Jo me'l llegiré amb molta atenció.