1.3.07

LA SOCIETAT

El nostre país, com totes les societats occidentals, està canviat de manera molt accelerada, i davant d’això el govern valencià dóna la callada per resposta. Canvis que afecten l’estructura social del País Valencià, però també canvis que modifiquen l’estructura tradicional de valors socials.

L’arribada i integració al País Valencià de persones immigrades no pot ser gestionada de manera contradictòria, i com si els fluxos d’entrada que ara experimentem foren similars als experimentats en altres moments de la nostra història. Cal una política de recepció de la immigració que contemple les especificitats d’origen, causes i conseqüències, d’un fenomen d’abast global.
A més d’això, els drets civils, la igualtat d’oportunitats i tot allò que dóna cos al que sol anomenar-se “estat del benestar” estan experimentant els canvis propis d’una societat cada vegada més exigent pel que fa als seus drets. Les problemàtiques associades a l’emancipació dels joves de la llar familiar, les derivades de les greus desigualtats de gènere (sobre tot d’accés als recursos col·lectius i públics) i la violència contra les dones o la dramàtica situació en què s’hi troba la sanitat pública exigeixen de la política un tractament a llarg termini, responsable i compromés, i no només mesures conjunturals per sortir al pas.
Només així, des de la responsabilitat, aconseguirem una societat més rica i més participativa, amb xarxes associatives més fortes que redundaran en un increment de la solidaritat interna. El contrari, governar –o desgovernar- propiciant enfrontaments territorials i simbòlics, contribueix a introduir elements de conflicte que poden generar, a mitjà termini, problemes de convivència realment greus. I, en qualsevol cas, contribueix a desestructurar una societat que necessita de tota la seua força col·lectiva per encarar la resolució solidària dels problemes que ens trobem.