25.2.07

ASSEMBLEA DE REGIDORS I REGIDORES

L’Assemblea de Regidors i Regidores Nacionalistes del País Valencià, es va reunir ahir, dissabte 24 de febrer, al Saló d’Actes de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, amb un ordre del dia ben interessant i útil per als nostres regidors i regidores, però també per als candidats i candidates que integraran les llistes locals en les pròximes eleccions del mes de maig. L’Assemblea tenia per objectiu presentar les Bones Pràctiques del BLOC, aprovar el Programa Marc Municipal i presentar la campanya electoral que realitzarem als municipis valencians.

El Programa Marc és un document que facilitarà a les nostres candidates i candidats municipals la preparació dels seus programes electorals, i serà la base per al debat amb els votants a fi de concretar les prioritats polítiques dels futurs regidors nacionalistes.
Al Programa Marc Municipal aprovat s’han treballat dues qüestions que són transversals a totes les àrees: la participació ciutadana i l’ordenació del territori. Estes dues qüestions ja es marcaven com a elements estratègics a la Ponència Política del passat Congrés del BLOC i presideixen la nostra proposta programàtica als municipis en les eleccions de maig.
El Programa Marc Municipal, ha estat realitzat a partir del treball i l’experiència adquirida al llarg d’aquesta legislatura, pels nostres 300 regidores i regidors; una eina fonamental que ens ha permès valorar, molt positivament, la tasca del dia a dia feta a cadascun dels ajuntaments valencians on el BLOC té presència i que marca un abans i un després en la manera de fer política al País Valencià; una política diferent que busca el benestar social per als ciutadans, el respecte al medi ambient, amb recursos econòmics propis i una administració transparent i participativa. A través dels 26 punts fonamentals del Programa Marc Municipal, es desenvolupa un bloc de propostes per als nostres municipis i ciutats, escollides a partir dels diferents documents polítics i ideològics redactats durant estos darrers anys, de les fitxes de bones pràctiques municipals que han elaborat molts dels nostres regidors i regidores i per últim, i de manera molt significativa, a partir de la col·laboració activa dels i les militants del BLOC. Este Programa Marc Municipal es basa en noves propostes per a l’agricultura, per a l’aigua, per a la cultura, per a l’economia, per a l’educació, per a l’energia, per a la joventut, per al medi ambient, per a la participació ciutadana, per a l’ocupació, per a la sanitat, per al turisme, per a l’urbanisme,.... Volem donar un nou sentit a la manera de governar els nostres pobles i ciutats, volem una política diferent que entenguen tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià, volem uns ajuntaments que treballen per a les persones i en benefici de tots i totes, volem un canvi.
Una de les qüestions més significatives del procés d’elaboració del Programa Marc ha estat la inclusió de l’anàlisi de les “bones pràctiques del BLOC”. El BLOC està gestionant a molts municipis del País Valencià, està duent a terme iniciatives interessants, i està resolent els problemes dels nostres pobles d’una forma novedosa i atractiva. En definitiva, tenim un bon calaix de bones experiències a nivell local i les hem incorporat al nostre programa per mostrar a la societat valenciana que el BLOC aporta una forma distinta, atractiva i eficaç de fer política a les institucions.
A més, entre les tasques que van desenvolupar els regidors i les regidores en esta assemblea, està la de determinar els 5 Punts Essencials que seran fonamentals en tots els programes electorals del BLOC a tots els municipis del país, i que analitzaran les propostes i les percepcions dels militants, obtingudes als Sopars de Dinamització que està duent a terme el partit en totes les comarques. Estos 5 punts seran la base central de la campanya municipal del BLOC a tot el País.
A l’Assemblea també es va discutir el model de campanya a desenvolupar pel BLOC a les eleccions municipals i autonòmiques de 2007, i de quina forma els col·lectius locals poden participar del model polític de “Política des de baix cap a dalt”, que el BLOC vol dur endavant com una mena de compromís amb els seus votants per convertir-se en el seu instrument polític a les institucions locals i nacionals.
En definitiva, una jornada ben productiva que posa en marxa la campanya electoral municipal del BLOC per a les próximes eleccions del mes de maig.