13.10.06

L'URBANISME AL PAÍS VALENCIÀ

Esta festa del 12 d'octubre ens ha deixat diverses notícies sobre l'urbanisme, molt preocupants per als valencians i les valencianes.
D'un costat, l'Observatorio de la Sostenibilidad en España, amb seu a la Universitat d'Alcalà d'Henares i finançat pel Ministeri de Medi Ambient, ha fet públic un informe on es destaca "el mal ús i destrucció del litoral" com el factor que més influeix, negativament, en la sostenibilitat en Espanya, i assenyala al País Valencià com a líder d'eixa mala política.
D'altre, la Comissió Europea torna a advertir al govern de Camps que ha de modificar la LUV, que les irregularitats continuen, i li dóna dos messos per fer-ho.
Si per sostenibles entenem aquelles actuacions que no posen en perill la supervivència de les generacions futures, estem davant un problema greu i fortament insostenible. L'informe diu clarament que l'urbanisme al nostre país "careix de planificació i participació social i provoca impactes ambientals i efectes irreversibles", i arriba a parlar "de gran ineficència en l'ús del sòl". L'urbanisme que el PP practica a casa nostra es basa en un model de creixement que afavoreix l'especulació, que destrossa sistemàticament les zones d'horta, contribuïnt així a fer desapareixer la nostra agricultura, tan arrelada al país; que no té en compte els recursos naturals necessaris -que no són inesgotables- per fer front a la demanda; que destrossa dia a dia el nostre territori, per continuar ofertant segones residències en un mercat on esta ja supera la demanda. Però això si, els nostres joves continuen sense tindre accés a una vivenda pròpia i qualsevol família s'ha d'hipotecar per molts anys per poder adquirir un habitatge.
Bo, qualsevol no. Hi ha uns quants que guanyen molts diners amb tot açò.
L'urbanisme que practica el PP, es fruït d'un model polític basat en el guany fàcil, en pa per hui, fam per demà. Hem de canviar este estat de coses al 2007.